top of page

מפרק הלסת

מפרק הלסת ממוקם קדמית לאוזן ומחבר את בסיס הגולגולת ללסת התחתונה והוא זה המאפשר ללסת התחתונה את תנועתה. בעיות במפרק הלסת שכיחות מאוד באוכלוסיה וכוללות תחושות שיכולות להתבטא בהגבלה בפתיחת הפה, קושי בסגירת השיניים ובלעיסה, כאבי אוזניים, ואף כאבי ראש.

הטיפולים בתחום מפרק הלסת כוללים:

  • בדיקה ואבחון מקור הבעיה

  • ביצוע מילמים והדמיות מתאימים

  • טיפול תרופתי אנטי-דלקתי

  • התאמת סד לילה

  • שטיפות מפרק

  • ניתוחי מפרק

 

לעיתים, בעיות במפרק הלסת כגון גדילה ביתר/ בחסר עלולות להביא לעיוות במראה הפנים, אסימטריה וקושי בלעיסה – במקרה שכזה יש צורך בטיפול משולב במפרק הלסת ובעצמות הפנים.

 

אז מאיפה מתחילים? 

ראשית מצלצלים לקבוע תור לייעוץ במרפאה.

bottom of page